Our Management

DrPraful

Dr. Praful Barvalia

(EXECUTIVE CHAIRMAN AND FOUNDER)

Shree Sudheendra Kulkarni

(PRESIDENT)

Leading Team

 • Mr. Anil Barvalia
 • Mr. Piyushbhai Kothari
 • Dr. Prakash Kothari
 • Dr. Kamaxi Bhate
 • Mr. Maheshbhai Gandhi
 • Dr. Shankar Chawla
 • Mr. A.V. Suresh

Senior Consultants :

 • Praful Barvalia
 • Shankar Chawla
 • Mrs. Alka Barvalia
 • Vaishali Joshi
 • Jatin Kalyani
 • Chhaya Laddha

Junior Consultants :

 • Rahul Suryavanshi
 • Devangi Mehta
 • Dr Sushil Jain
 • Raju Manmohan – Gynaecologist
 • Rekha Udani – Neonatologist
 • Pravin Gangane – Paediatrician
 • Nilesh Shah – Paediatrician
 • Prashant Bansode – Pathologist
 • Babli Shrivastava – Sonologist
 • Taral Nagada – Orthopaedic Surgeon
 • Jaydeep Dhamele  – Orthopaedic Surgeon
 • Neelam Agarwal  – Anaesthesiologist
 • Purnima Thacker – Clinical Psychologist
 • Dr. Vimal Jain
 • Dr. Neelam Agarwal
 • Dr. Taral Nagada
 • Dr. Jaydeep Dhamele
  • Vilas Pitale
  • Mr Visvanathan
  • Deepak Tikekar
  • Ajanta Iyer
  • Deepmala Nikam
  • Sudha Shetty
  • Ratnamala Saboo
  • Jagan Wekhande
  • Dr. Purnima Thacker
  • Ms. Anita Chitre
  • Jyoti Kamble
  • Neelam Kamble
  • Alka Gholap
  • Rekha Suresh Awachar
  • Manisha Lanjekar
  • Dr. Praful Barvalia 
  • Mr. Sudheendra Kulkarni
  • Mr. Hasmukh Barvalia
  • Mr. Gunvant Barvalia
  • Dr. Kumar Dhawale 
  • Karan Barvalia
  • Saloni Barvalia
  • Mehul Barvalia
  • Chintan Barvalia
  • Dinesh Danani
  • Sanjay Joshi
  • Dr. Prachi Barvalia
  • Maunish Barvalia
  • Kaushal Parekh
  • Sanjiv Parekh
  • Abhay Parekh
  • Harakh Gosar

Volunteers in Past:

 • Nidhi Shetty
 • Mayank Lakhotia
 • Kevin Maru
 • Salim
 • Mubashira